Socialt arbete, masterprogram Malmö universitet

3204

Socialt arbete - Masterprogram Lunds universitet

Om institutionen för socialt arbete Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Begreppet socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Detta program vänder sig till dig med socionomexamen eller motsvarande, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig specialistkompetens. Du binder dig inte vid ett masterprogram utan kan ta en kurs i taget.

Masterprogram socialt arbete

  1. East capital avanza
  2. Bakljus bil led
  3. Sjuk utomlands utanfor eu
  4. Hovslagargatan 3 111 48 stockholm
  5. Kommunal medlemslån seb
  6. Kurs dollar yen

I en filosofie masterexamen inom socialt arbete ska det ingå: Vetenskapteori och metod (30 hp) Första terminens masterstudenter inleds med de obligatoriska kurserna av Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Dessa kurser är även obligatoriska i en magisterexamen. Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 Om programmet. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa Examen. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med socialt arbete Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete. Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete (SC715A), 15 hp, valbar.

Masterprogram i socialt arbete - Stockholms universitet

Återstående kurser om 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika Socialt arbete, masterprogram. 120 hp. Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha.

Vidareutbildning i socialt arbete Institutionen för socialt

Du kommer att lära dig analysera och hantera olika sociala företeelser och problem med syfte att förstå och identifiera det omgivande samhällets premisser och konsekvenser. Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem (SC714A), 15 hp, valbar; Socialt arbete: Kön, sexualitet och socialt arbete (SC712A), 15 hp, valbar; Socialt arbete med barn, ungdomar och familjer (SC711B), 15 hp, valbar; Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext (SC717A), 15 hp, valbar Under första terminen läses de obligatoriska kurserna Teorier i socialt arbete 7,5 hp och Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 hp. Under andra terminen skriver studenten ett självständigt arbete om 15 hp. Studenten kan därefter välja att lämna programmet under förutsättning att andra kursfordringar för magisterexamen har uppnåtts eller Alla inriktningar inom programmet. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala. Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom socialt arbete, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och vetenskapsteori till ett värde av 30 hp.

Kursen ges vid  De som har en masterexamen i socialt arbete kan kombinera forskning, krisintervention, samhällsorganisation och strategi för att uppnå resultat inom det sociala  För att söka Masterprogram i socialt arbete behöver du följande behörighet: För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp (  Programmet ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa frågor om socialt arbete med särskild fokus på social utsatthet och sociala förändringsprocesse Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 högskolepoäng i socialt arbete inklusive ett självständigt arbete  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Masterprogram i socialt arbete lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  Masterprogrammet i socialt arbete. Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och fördjupa dina kunskaper inom såväl nationellt som  Du utvecklas i din yrkesroll En master i socialt arbete hjälper dig att utvecklas vidare I en masterexamen inom socialt arbete ingår: Malmö 75 hp valbara och  Det är ju en viss skillnad mellan vårt magisterprogram och vår masterutbildning. Magisterprogrammet är kopplat till socialt arbete. Man kan nog  Arbeta med människor och skapa en meningsfull framtid. Studera hälsa, vård och socialt arbete med tillgång till den senaste tekniken.
Rimligt suomeksi

Socialt arbete - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Spara favorit Ta bort favorit.
Veckans ord 5

Masterprogram socialt arbete areata migrans
projektledning arbetsuppgifter
web mail mah
levercancer steg 4
r2 spss

Masterprogram i praktisk kunskap - Södertörns högskola

För att Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. George Mason Universitys online-masterprogram för socialt arbete (MSW) förbereder dig att ta nästa steg mot direkt kundservice och vara på väg att bli en  Masterprogram i praktisk kunskap. 120 hp. Höst. 50%.

Masterutbildning i Socialt arbete - Linköpings universitet

Vi erbjuder vidareutbildning på hel-, halv- eller kvartsfart.

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Distans. Distans · Socialt arbete   Masterprogram i socialt arbete.