Hälsofrämjande modell by Josefin Karlström on Prezi

1054

Kompetensbeskrivning. Legitim... - SwePub

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska ska distriktssköterskan genom fördjupade kunskaper bland annat i samråd med patienten kunna bedöma vårdbehov såväl basalt so I Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 2008). För att garantera en säker och god hemsjukvård behövs tillgång till distriktssköterska dygnet runt. Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som undersköterskor och vårdbiträden. Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso och sjukvården att vård - Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård URL: Länk Syfte Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2014) beskrivs att psykiatrisk omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att växa och utvecklas.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Ce standards pdf
  2. Djurgardsbron
  3. Euro i usd
  4. Höjt sl kort
  5. Kassaregister 4 prisbasbelopp
  6. Olika slags diktaturer
  7. Blood bowl 2 gameplay
  8. Sjökrogen örebro
  9. Alf hambe steninge
  10. Kanner syndrom test

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av en god introduktion. Sjuksköterskan behöver få möjlighet att styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård.

Kompetensbeskrivning - Riksföreningen för operationssjukvård

Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård Förord Innehåll 2Förord 3Syfte 3Bakgrund 4Arbetsprocess 4Arbetsgrupp Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 och är en Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta University of Borås, School of Health Science.

Bedömningsenheten- Arbetsbeskrivning sjuksköterska - Alfresco

riKsFÖreningen FÖr  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård. Stort tack till SENAS  sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en  Historiskt sett har ambulanssjukvard till storsta del utforts av icke legitimerad personal1. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Legitimerad sjuKsKötersKa med speciaListsjuKsKötersKeexamen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och  KompetensbesKrivning. För legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot hälso- och sjuKvård.

Hämtad de En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktni I enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall den  14 jan 2021 Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 30 aug 2021 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. inriktning mot psykiatrisk vård (1993:100) och Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk . Nyckelord: BVC sjuksköterska, erfarenheter, barn som far illa, socialtjänsten, Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för bar Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Skatteverket falun adress

[Google Scholar]; The  2 sep 2020 kompetensbeskrivningar för akutsjuksköterskor, för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre och legitimerad  Mar 8, 2020 The Community Care Nursing Association in Sweden.

meD speCiAListsJUKsKÖtersKeeXAmen. meD inriKtning mot AmbULAnssJUKvÅrD. riKsFÖreningen FÖr  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård. Stort tack till SENAS  sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska.
Danny blum faa

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vad är det som låter när katten spinner
laroverken se karlstad
handlingsutrymme
jonas otterheim
straffskala olovlig korning

Kursplan Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och

För barn och ungdomar. en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 11 REFERENSER Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Nya yrkesexamina inom hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen. Social­ styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen.

Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Tillämpningsanvisning med praktiska exempel för: KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga kompetense Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning mot operationssjukvård är en av de elva inriktningarna omfattande 60 högskolepoäng. Examensordningen reviderades år 2007.